Skip to main content

Regler for tilskud til cykelløb og træningslejre m.m.Reglerne gælder for alle klubbens medlemmer, der deltager i cykelløb, såvel licensløb som motionsløb.

 

Betingelse for tilskud:
Ryttere, der ønsker at få tilskud til deltagelse i cykelløb og træningslejre med mere, forpligtiger sig samtidig til at stille sig til rådighed som hjælper, når klubben arrangerer klubbens obligatoriske licensløb. Hvis rytteren ikke kan hjælpe, skal rytteren søge at finde en anden voksen hjælper (det er ikke et andet medlem af klubben). Hvis der meldes afbud som hjælper, er det bestyrelsen, der afgør om afbuddet kan godkendes.

Tilskud til træningslejre:
Der skal foregå organiseret træning for, at det kan betragtes som træningslejr – det vil sige, at hvis man rejser på ferie med mand/kone/samlever og har cyklen med, er det ikke en træningslejr. Der gives 500 kr. i tilskud.
Klubben afholder sammen med ABC en 9-dages træningslejr – for deltagelse i dette arrangement gives der 1.000 kr. i tilskud.

Tilskud til VM og lignende arrangementer:
Der søges direkte til bestyrelsen, der afgør om der gives og størrelse af tilskuddet.

Licensløb:
Skriv til Ken G. Hansen, der sørger for tilmelding og betaling.

Motionsløb:
De motionsløb som klubben arrangerer deltagelse i, betaler klubben for startgebyr. For andre
motionsløb giver klubben 300 kr. i tilskud til startpenge. Efter løbet sender rytteren mail til Dorte
Schultz med dokumentation for, at man har deltaget og kontonummer.

Passage af Storebælt:
Der ydes pr deltager 300 kr. i tilskud til passagerne, det vil sige, at de 300 kr. gælder for begge veje -
både ud og hjem.

Rytteren fremsender efter, at løbet er gennemført en beskrivelse (en mail) til kassereren med
følgende punkter:

Navn:
Hvilket cykelløb og dokumentation for, at man har deltaget:
Kontonummer:

Tilskud til Banetræning:
Der gives 500 kr.

Ad hoc: Ved andet tilskud sendes ansøgningen til bestyrelsen.

Bestyrelsen