Skip to main content

Politiets Idrætsforening, København, Cykelafdelingen.Stiftet: 1993
Medlemstal:
Ca. 200, heraf ansatte i politiet 125 og 75 civile
Licensryttere: Ca. 30
Motionister: Ca. 170
Kontingent: 85,- kr. mdr. / 255,00 i kvartalet
Klubhus/lokaler: Ingen
Postadresse: Formand, Johannes Risbjerg Johansen, Grønnevej 184, 2830 Virum.
Bestyrelsen: Minimum 3 politi-ansatte, der vælges på et årligt medlemsmøde
Årsbudget: Ca. 300.000,- kr.
Kontonummer: 1551 0007141025

  • Cykelafdelingen er en underafdeling af Politiets Idrætsforening København, Puggårdsgade 2, 5.th., 1573 København V, tlf. 3521 9270, der foruden Cykelafdelingen organiserer mange andre sportsgrene.
  • Cykelafdelingen er medlem af Danmarks Cykle Union, der organiserer licenscykelryttere og motionister i Danmark.
  • Cykelafdelingen er medlem af Dansk Triathlon Forbund, der organiserer triatleter i Danmark.

Både ansatte ved politiet og civile kan blive medlem af Cykelafdelingen. Cykelafdelingen har p.t. ingen børne- og ungdomsafdeling. Medlemmerne er seniorer og juniorer.

Kontingentet på 85,- kr. mdr. betales af ansatte ved politiet ved træk i løn, medens civile kvartalsvis betaler 255,- kr. via girokort eller Betalingsservice.

Cykelafdelingen afvikler i sæsonen 5-6 lukkede løbsarrangementer (Heino Cup) for egne medlemmer, inviterede licensryttere og motionister, samt ét licensløb kun for licensryttere. Herudover forsøger Cykelafdelingen i vid udstrækning at støtte vores medlemmer økonomisk, både licensryttere og motionister, i forbindelse med startgebyrer og rejseomkostninger til selvvalgte licens- og motionsløb.

Yderligere spørgsmål om Cykelafdelingen kan rettes til formanden eller kassereren på telefon eller via mail.