Skip to main content

Indkaldelse til medlemsmødeI henhold til lovene for Politiets Idrætsforening, København § 16, stk. 4 indkaldes til vores årlige medlemsmøde

Tirsdag den 28. februar 2023 kl. 1800 hos Københavns Vestegns Politi, Lokalstation Vest HøjeTaastrup, Helgeshøj Alle 81, 2630 Taastrup

med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning
 5. Fastsættelse af afdelingens særkontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg
 8. Eventuelt.

I forbindelse med medlemsmødet vil der blive serveret en anretning. Af hensyn til madbestilling bedes I foretage tilmelding på følgende link senest torsdag den 23. februar 2023. Link til tilmelding

Bemærk: Der vil ikke blive serveret øl grundet de lokale bestemmelser på stedet.

Vel mødt
På bestyrelsens vegne
Johannes Risbjerg

Valg:

 • Formand Johannes Risbjerg - ikke på valg
 • Næstformand Morten Rust - ikke på valg
 • Kasserer Erik Hald - på valg/modtager genvalg (2 år)
 • Bestyrelsesmedlem Ken G. Hansen - på valg/modtager genvalg (2 år)
 • Bestyrelsesmedlem Jørn Arnth Nielsen - ikke på valg
 • Bestyrelsesmedlem Torben Nielsen - ikke på valg
 • Bestyrelsesmedlem Dorte Schack Schultz - på valg/modtager genvalg (2 år)
 • Bestyrelsesmedlem Jan Andersen - på valg/genopstiller ikke
 • Rytterrepræsentant Ken G. Hansen - på valg/modtager genvalg (1 år)
 • Regnskabskontrollant Erik Sundal - på valg (1 år)
 • Regnskabskontrollant Peder Ladefoged - på valg (1 år)
 • Regnskabskontrollant suppl. Emil Furbo - på valg (1 år)