Skip to main content

Indkaldelse til medlemsmøde 2022I henhold til lovene for Politiets Idrætsforening, København § 16, stk. 4 indkaldes til vores årlige medlemsmøde tirsdag den 29. marts 2022 kl. 1800 hos boldklubben FREM, Julius Andersens Vej 7, 2450 København SV med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning
 5. Fastsættelse af afdelingens særkontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg
 8. Eventuelt.

I forbindelse med medlemsmødet vil der blive serveret en anretning. Af hensyn til madbestilling bedes I foretage tilmelding på følgende link senest torsdag den 24. marts 2022.

Grundet Corona situationen blev sidste års medlemsmøde udskudt flere gange, og til sidst besluttede bestyrelsen, at vi flyttede mødet til i år og slog det sammen med årets medlemsmøde således, at sidste års beretning og regnskab skal godkendes i år.

Vel mødt

På bestyrelsens vegne
Johannes Risbjerg

Valg:

 • Formand Johannes Risbjerg - på valg/modtager genvalg (2 år)
 • Næstformand Morten Rust - på valg/modtager genvalg (2 år)
 • Kasserer Erik Hald - på valg/modtager genvalg (1 år)
 • Bestyrelsesmedlem Ken G. Hansen - på valg/modtager genvalg (1 år)
 • Bestyrelsesmedlem Jørn Arnth Nielsen - på valg/modtager genvalg (2 år)
 • Bestyrelsesmedlem Torben Nielsen - på valg/modtager genvalg (2 år)
 • Bestyrelsesmedlem Dorthe Schultz - på valg/modtager genvalg (1 år)
 • Bestyrelsesmedlem Jan Andersen - på valg/modtager genvalg (1 år)
 • Rytterrepræsentant Ken G. Hansen - på valg/modtager genvalg (1 år)
 • Regnskabskontrollant Erik Sundal - på valg (1 år)
 • Regnskabskontrollant Peder Ladefoged - på valg (1 år)
 • Regnskabskontrollant suppl. Emil Furbo - på valg (1 år)