Skip to main content

Indkaldelse til medlemsmøde 2020I henhold til lovene for Politiets Idrætsforening, København § 16, stk. 4 indkaldes til vores årlige medlemsmøde onsdag den 26. februar 2020 kl. 1800 hos boldklubben FREM, Julius Andersens Vej 7, 2450 København SV med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning
 5. Fastsættelse af afdelingens særkontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg
 8. Eventuelt.

I forbindelse med medlemsmødet vil der blive serveret en anretning. Af hensyn til madbestilling bedes I foretage tilmelding på dette link senest torsdag den 20. februar 2020.

Efter medlemsmødet vil der være mulighed for køb af tøj.

Vel mødt

På bestyrelsens vegne
Johannes Risbjerg

Valg:

 • Formand Johannes Risbjerg - på valg/modtager genvalg (2 år)
 • Næstformand Morten Rust - på valg/modtager genvalg (2 år)
 • Kasserer Erik Hald - ikke på valg
 • Bestyrelsesmedlem Ken G. Hansen - ikke på valg
 • Bestyrelsesmedlem Jørn Arnth Nielsen - på valg/modtager genvalg (2 år)
 • Bestyrelsesmedlem Torben Nielsen - på valg/modtager genvalg (2 år)
 • Bestyrelsesmedlem Dorte Schultz - ikke på valg
 • Bestyrelsesmedlem Jan Andersen - ikke på valg
 • Rytterrepræsentant Ken G. Hansen - på valg/modtager genvalg (1 år)
 • Regnskabskontrollant Erik Sundal - på valg (1 år)
 • Regnskabskontrollant Gert Lohmann - på valg (1 år) er udmeldt
 • Regnskabskontrollant suppl. Peder Ladefoged - på valg (1 år)