Skip to main content

DMI CupEt samarbejde mellem Dansk Militær Idrætsforbund og DPIF har set dagens lys, og i 2019 vil der blive arrangeret 4 cykelløb - 2 i Jylland og 2 i Storkøbenhavn.

Bestyrelsen vil gerne bakke op om dette arrangement og vil opfordre alle til at deltage, og vi betaler derfor tilmeldingsgebyret på 100 kr. pr løb.

Efter løbet skriver du til kassereren og anmoder om refusion af tilmeldingsgebyret. Husk dokumentation for, at du har deltaget.

Læs mere på dette link.

Johannes