Skip to main content

Indkaldelse til medlemsmøde 2019I henhold til lovene for Politiets Idrætsforening, København § 16, stk. 4 indkaldes til vores årlige medlemsmøde torsdag den 28. februar 2019 kl. 1800 hos boldklubben FREM, Julius Andersens Vej 7, 2450 København SV med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning
 5. Fastsættelse af afdelingens særkontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg
 8. Eventuelt.

I forbindelse med medlemsmødet vil der blive serveret en anretning. Af hensyn til madbestilling bedes I foretage tilmelding på følgende link senest fredag den 22. februar 2019.

Efter medlemsmødet vil der være mulighed for køb af tøj.

Vel mødt

På bestyrelsens vegne
Johannes Risbjerg

Valg:

 • Formand: Johannes Risbjerg - ikke på valg
 • Næstformand: Morten Rust - ikke på valg
 • Kasserer: Erik Hald - på valg/modtager genvalg (2 år)
 • Sekretær: Steen Ryborg - på valg/modtager ikke genvalg
 • Bestyrelsesmedlem: Ken G. Hansen - ikke på valg
 • Bestyrelsesmedlem: Jørn Arnth Nielsen - ikke på valg
 • Bestyrelsesmedlem: Torben Nielsen - ikke på valg
 • Bestyrelsesmedlem: Dorthe Schultz - på valg/modtager genvalg (2 år)
 • Rytterrepræsentant: Ken G. Hansen - på valg/modtager genvalg (1 år)
 • Regnskabskontrollant: Erik Sundal - på valg (1 år)
 • Regnskabskontrollant: Gert Lohmann - på valg (1 år)
 • Regnskabskontrollant suppl.: Peder Ladefoged - på valg (1 år)