Skip to main content

Medlemsmøde 2018I henhold til lovene for Politiets Idrætsforening, København § 16, stk. 4 indkaldes til vores årlige medlemsmøde torsdag den 1. marts 2018 kl. 1800 i kantinen på Taastrup Politistation, Helgehøjs Alle 81, 2630 Taastrup med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmeudvalg
  3. Formandens beretning
  4. Kassererens beretning
  5. Fastsættelse af afdelingens særkontingent
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg
  8. Eventuelt.

I forbindelse med medlemsmødet vil der blive serveret en anretning. Af hensyn til madbestilling bedes I foretage tilmelding på følgende link senest fredag den 22. februar 2018.

picykel.nemtilmeld.dk/4/at-zbe010k4/

Efter medlemsmødet vil der være mulighed for tøj køb.

Vel mødt

På bestyrelsen vegne
Johannes Risbjerg

Valg:

Formand Johannes Risbjerg - på valg/modtager genvalg (2 år)
Næstformand Frank Reuter - har trukket sig
Kasserer Erik Hald - ikke på valg/vil gerne afløses
Sekretær Steen Ryborg - ikke på valg
Bestyrelsesmedlem Ken G. Hansen - på valg/modtager genvalg (2 år)
Bestyrelsesmedlem Peder Ladefoged - på valg/modtager ikke genvalg
Torben Nielsen - på valg/modtager genvalg (2 år)
Dorthe Schultz - ikke på valg
Rytterrepræsentant Ken G. Hansen - på valg/modtager genvalg (1 år)
Regnskabskontrollant Erik Sundal - På valg (1 år)
Regnskabskontrollant Gert Lohmann - På valg (1 år)
Regnskabskontrollant suppleant Jan S. Andersen - På valg (1 år)