Skip to main content

Afgørelse af Heino Cup 2017, 2. afdelingI går havde vi et grimt uheld på sidste omgang i begyndelsen af Marbjerg by, idet en rytter blev ramt hårdt af en bil, der kørte ud fra et grundstykke og lige ud foran / ind i A-feltet.

En rytter fra Brandvæsenets IF blev ramt alvorligt. A-feltet standsede straks, fik tilkaldt ambulance og politi og begyndte at yde førstehjælp. Det var ikke muligt at passere på uheldsstedet, hvorfor de efterfølgende felter blev standset.

Da løbsledelsen fik meddelelse om uheldet, blev løbet straks neutraliseret og senere stoppet.

Løbsledelsen har truffet følgende beslutning: Alle bliver hjemtaget og tildeles 10 point. De ryttere, der i dag kørte i førertrøje, kører også i førertrøje ved næste afdeling. Hvordan Heino præmierne skal gives/udloddes er der ikke taget stilling til, men beslutningen herom offentliggøres inden næste afdeling.

Selv om 3 mand fra A-feltet og C-feltet fuldførte løbet, efter at vi havde truffet beslutning om, at løbet var stoppet, gives der ikke point eller præmier til disse, også set i lyset af det alvorlige uheld.

Den tilskadekomne rytter var ved bevidsthed, da han blev kørt til hospitalet med skader, der skulle sys og for nærmere undersøgelse. Kolleger fra Brandvæsenets IF sørgede for underretning af familie med mere.

På løbsledelsen vegne.

Johannes Risbjerg.

Den samlede stilling kan ses på dette link.