Skip to main content

Indkaldelse til medlemsmøde 2017I henhold til lovene for Politiets Idrætsforening, København § 16, stk. 4 indkaldes til vores årlige medlemsmøde torsdag den 2. marts 2017 kl. 1800 i kantinen på Valby Politistation med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning
 5. Fastsættelse af afdelingens særkontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg
 8. Eventuelt.

I forbindelse med medlemsmødet vil der blive serveret en anretning. Af hensyn til madbestilling bedes I foretage tilmelding på dette link senest fredag den 24. februar 2017.

Efter medlemsmødet vil der være mulighed for at købe tøj.

Vel mødt

På bestyrelsen vegne

Johannes Risbjerg

Valg:

 • Formand Johannes Risbjerg - Ikke på valg
 • Næstformand Frank Reuter - På valg/modtager genvalg (2 år)
 • Kasserer Erik Hald - På valg/modtager genvalg (2 år)
 • Sekretær Steen Ryborg - På valg/modtager genvalg (2 år)
 • Bestyrelsesmedlem Kasper Schrøder - På valg
 • Bestyrelsesmedlem Annette Christensen - På valg/modtager ikke genvalg
 • Bestyrelsesmedlem Ken G. Hansen - Ikke på valg
 • Bestyrelsesmedlem Peder Ladefoged - Ikke på valg
 • Bestyrelsesmedlem Torben Nielsen - Ikke på valg
 • Rytterrepræsentant Ken G. Hansen - På valg/modtager genvalg (1 år)
 • Regnskabskontrollant Poul E. Hansen - På valg (1 år)
 • Regnskabskontrollant Morten Peteres - På valg (1 år)
 • Regnskabskontrollant suppleant Erik Sunddal - På valg (1 år)