Skip to main content

Indkaldelse til medlemsmødeI henhold til lovene for Politiets Idrætsforening, København § 16, stk. 4 indkaldes til vores årlige medlemsmøde onsdag den 2. marts 2016 kl. 1800 i kantinen på Valby Politistation med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmeudvalg
  3. Formandens beretning
  4. Kassererens beretning
  5. Fastsættelse af afdelingens særkontingent
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg
  8. Eventuelt.

I forbindelse med medlemsmødet vil der blive serveret en anretning. Af hensyn til madbestilling bedes I foretage tilmelding via formularen på dette link senest torsdag den 25. februar 2016.

Efter medlemsmødet vil der være mulighed for tøj køb.

Vel mødt

På bestyrelsen vegne
Johannes Risbjerg
formand