Skip to main content

Tilskudsregler 2015Det er i bestyrelsen, og med opbakning fra medlemsmødet 2014 - blevet vedtaget, at vi nu skal følge et regelsæt for tilskud og betaling af Licens – og motionsløb. 
Det vil i korthed sige, at alle der i fremtiden ønsker at modtage tilskud til løb fra klubben. Det være sig licensløb, motionsløb, træningslejre mv. skal yde hjælp til afvikling af klubbens løb.

Man kan frit vælge hvilken løb man vil være hjælper til, men hvis man vælger Heinocupen, skal man vælge to løb. Dette grundet den omstændighed at Heinocup ” kun ” er et aftenløb, medens licensløbet er et heldagsløb.

Heinocupen afvikles tirsdage som aftenløb følgende datoer 28. april, 19. maj, 16. juni, 18. august og 8. september. Licensløbet afvikles søndag den 30 August 2015 og varer hele dagen. 

Det er ikke nogen uoverkommelig opgave vi sætter jer på. Sæt dig ned og kig på datoerne, tag en bestemmelse for hvornår du vil hjælpe, og send en mail til vores sekretær Johannes Risbjerg Johansen.
med datoerne.. mail sekretaer@picykel.dk

Husk du er privilligeret som medlem af cykelafdelingen. Er du blot lidt aktiv enten som licens – eller motionsrytter, får du rigeligt dit kontingent igen som tilskud.

Jan Schack Andersen
formand