Skip to main content

Til klubbens medlemmer.Der har været rettet forespørgsel til bestyrelsen om hvorvidt klubben i år betaler startgebyr til deltagelse i CSC Copenhagen Cycling. Den 20. September.

Det kan hertil oplyses at klubben ikke sørger for tilmelding til løbet, og ikke dækker det fulde startgebyr.

Det er på lige fod med andre løb – muligt at søge særskilt om tilskud hos bestyrelsen.

Jan Schack Andersen
Formand.