Skip to main content

Meddelelse fra formanden.Efter i længere tid at have været behjælpelig med bestyrelsesarbejdet, er Johannes Risbjerg Johansen, blevet overtalt til at indtræde i bestyrelsen.

Vi er opmærksom på at Johannes ikke er valgt ind, men på grund af den specielle situation i bestyrelsen her i 2009, har vi valgt at se bort fra formalia indtil næste medlemsmøde i begyndelsen af 2010.

Vi takker Johannes for sin velvillige indstilling.

Jan Schack Andersen
Formand.