Skip to main content

Ændring af propositionerne til 3. afdeling af Heino Cup d. 18. august 2009.På grund af et meget lavt deltagerantal i Elite-klassen, er det besluttet, at ændre holdstørrelserne for Elite-klassen og A-klassen, så de også kun skal køre med 3 mands hold ligesom B-klassen og C-klassen.

Bemærk at såfremt du ikke selv kan finde sammen med andre til et hold, kan du fortsat tilmelde dig. Cykelafdelingen vil så sammensætte hold af deltagere, som har tilmeldt sig enkeltvis.

Alle tilmeldte vil få lejlighed til at gennemkøre holdløbsruten, så man opnår mindst 10 point for gennemkørt distance til det samlede resultat.

/kassereren.