Skip to main content

Indkaldelse til medlemsmøde 2024I henhold til lovene for Politiets Idrætsforening, København § 16, stk. 4 indkaldes til vores årlige medlemsmøde tirsdag den 5. marts 2024 kl. 1800 hos Boldklubben FREM, Julius Andersens Vej 7, 2450 København SV med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning
 5. Fastsættelse af afdelingens særkontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg
 8. Eventuelt.

I forbindelse med medlemsmødet vil der blive serveret en anretning. Af hensyn til madbestilling bedes I foretage tilmelding på dette link senest torsdag den 29. februar 2024.

Vel mødt

På bestyrelsens vegne
Johannes Risbjerg

Valg:

 • Formand: Johannes Risbjerg - på valg/modtager genvalg (2 år)
 • Næstformand: Morten Rust - ikke på valg
 • Kasserer: Erik Hald - ikke på valg
 • Bestyrelsesmedlem: Ken G. Hansen - ikke på valg
 • Bestyrelsesmedlem: Jørn Arnth Nielsen - på valg/modtager genvalg (2 år)
 • Bestyrelsesmedlem: Torben Nielsen - på valg/modtager genvalg (2 år)
 • Bestyrelsesmedlem: Dorthe Schultz - ikke på valg
 • Rytterrepræsentant: Ken G. Hansen - på valg/modtager genvalg (1 år)
 • Regnskabskontrollant: Erik Sundal - på valg (1 år)
 • Regnskabskontrollant: Peder Ladefoged - på valg (1 år)
 • Regnskabskontrollant suppl.: Emil Furbo - på valg (1 år)