Skip to main content

Heino Cup 2009Politiets Idrætsforening, København, Cykelafdelingen, byder velkommen til det 15. år med Heino Cup.

Heino Cykler, Andelskassen Østjylland og Dansk Flaskegenbrug fortsætter deres støtte til Cykelafdelingen i Politiets Idrætsforening i København. Vi glæder os derfor til endnu en sæson med det gode samarbejde og håber, at alle deltagerne i Heino Cup’en bliver tilfredse med vores arrangement.

 
Afvikling.
Heino Cup’en er en række fyraftens- og træningsløb tilrettelagt på udvalgte ruter i omegnen af København og Roskilde. Der er tale om afvekslende, fysisk- og teknisk krævende ruter.
 
Heino Cup’en er en lukket løbsserie, der i år afvikles over5 afdelinger i perioden fra 19. maj til 3. oktober. Kun inviterede ryttere kan deltage. Der indgår 3 linieløb, et holdløb og et enkeltstartløb. Første afdeling kørespå Flyvestation Værløse og sidste afdeling på en rundstrækning ved Sengeløse.
 
Klasser.
Der er 4 klasser: Eliten-klassen, A-klassen, B/Motion-klassen, C/Motion-klassen. Tidligere års Dame-klasse er nedlagt. Damerytterne placeres i stedet i klasserne B og C, eller højere klasse, såfremt dette ønskes. 
 
Tilmelding.
Som noget nyt skal der ske tilmelding til løbene via mail til Cykelafdelingens kasserer, Jørgen Hansen med henblik på tildeling af rygnummer og udfærdigelse af startlister, så dette er klart ved starten på de enkelte løb.  
 
Pointsystem og præmier.
Cup’en afvikles som en gennemgående konkurrence, idet der køres om point i hver afdeling, der tælles sammen til et samlet resultat. Der vil være præmier til de 3 bedst placerede efter hvert løb og til de bedst placerede ryttere sammenlagt efter et nærmere beskrevet pointsystem. I forbindelse med hver afdeling vil der være lodtrækningspræmier til 3 ryttere i hver klasse. Vinderne offentliggøres i forbindelse med løbene. 
 
Klubmesterskabet.
Cykelafdelingens klubmesterskab køres i hver klasse i forbindelse med sidste Heino Cup afdeling d. 3. oktober. Mesterskaberne præmieres selvstændigt. For at kunne deltage i klubmesterskabet, skal rytterne køre i cykelafdelingens klubtøj.   
 
Afslutning.
På grund af faldende deltagerantal til tidligere års afslutningsfest på Politiskolen, sløjfes denne del af arrangementet i 2009.
 
Præmieudlevering.
Der udleveres præmier umiddelbart i forbindelse med de enkelte løb og for det samlede resultat efter sidste afdeling. For at kunne modtage sin præmie, kræves det, at rytterne er til stede ved præmieuddelingen kort efter løbene. 
 
Rigtig god fornøjelse 
Jan Andersen
Formanden
 
Løbsledelse:
Ansvarlig løbsleder:  Jan Andersen.
Ruteansvarlig:  Erik Christensen.
Nummerudlevering : Jørgen Hansen.
Starter- og Speaker:  Knud Rindbøl.
Måldommer:  Knud Rindbøl.
Præmieuddeling:  Jan Andersen.
Ledsagebiler:  Henrik von Christiernson, Kim Kristensen. m.fl.   
Færdselsregulering:  Politihjemmeværnskompagni Slagelse og Hvidovre samt Benløse Frivilligt Brandværn. 
 
Løbene:
1. Afdeling:  Tirsdag  d. 19.05.09 kl. 17:30.  Linieløb, Flyvestation Værløse.
2. Afdeling:  Tirsdag  d. 16.06.09 kl. 18:00.  Enkeltstart, Kirke Værløse.
3. Afdeling:  Tirsdag  d. 18.08.09 kl. 18:00.  Holdløb, Lejre.
4. Afdeling:  Tirsdag  d. 08.09.09 kl. 17:30.  Linieløb, Gundsømagle.
5. Afdeling:  Lørdag  d. 03.10.09 kl. 14:00.  Linieløb, Sengeløse.  
 
Startberettigede:
Medlemmer af Dansk Politi Idrætsforbund – D.P.I.F.
Medlemmer af Falcks Idrætsforening.
Medlemmer af Københavns Brandvæsens Idrætsforening.
Medlemmer af Arbejdernes Bicykle Club (ABC). Kun seniorer, juniorer og veteraner.
Medlemmer af Seje Sild cykler. Kun seniorer, juniorer og veteraner.
Medlemmer af Blue Water Cycling, Kun seniorer, juniorer og veteraner.
Medlemmer af Dansk Bicycle Club (DBC). Kun seniorer, juniorer og veteraner.
Medlemmer af DCR Ballerup. Kun seniorer, juniorer og veteraner.
Medlemmer af Holte Cykle Klub (HCK). Kun seniorer, juniorer og veteraner.
Medlemmer af Ninjas.dk triathlon klub. Kun seniorer, juniorer og veteraner.
Ansatte og forretningsforbindelser ved Heino Cykler. 
 
NB:
Medlemmer af Cykelafdelingen må ikke være i kontingentrestance, hvis de ønsker at deltage, ligesom indmeldelser i Cykelafdelingen ved startstedet kræver forudbetaling af kontingent for 3 måneder (2 kvartal) med 240,- kr. 
 
Klasseinddelinger.
Elite: Ryttere med DCU-licens i klasse A, B og Junior.
A: Ryttere med DCU-licens i klasse C, D, H40 og H50.
B/motion: Motionister og ryttere med DCU-licens i klasse Dame A og H-60.
C/motion:  Motionister og ryttere med DCU-licens i klasse Dame B. 
 
Oprykning.
Der benyttes ikke oprykning efter point/placeringer fra tidligere år. Såfremt en rytter af sportslige grunde midt i sæsonen ønsker oprykning, kan der medtages 10 point pr. gennemført afdeling. Såfremt en deltager med DCU licens rykket op i klasse i DCU regi, skal der ikke samtidig ske oprykning i Heino Cupen. 
 
Holdløbet i Elite-klassen, A-klassen.
Holdstørrelserne kan maksimalt være på 4 deltagere og skal mindst være på 3 deltagere. Mindst 3 deltagere skal gennemføre for at holdets deltagere kan opnå point. Det er 3. deltagers tid, der tæller. Holdets 4. deltager skal gennemfører for at opnå point. 
 
Holdløbet i B-klassen og C-klassen.
Holdstørrelserne kan maksimalt være på 3 deltagere og skal mindst være på 2 deltagere. Mindst 2 deltagere skal gennemføre for at holdets deltagere kan opnå point. Det er 2. deltagers tid, der tæller. Holdets 3 deltager skal gennemføre for at opnå point. 
 
Deltager til holdløbet kan tilmelde sig som hold eller enkeltvis med angivelse af navn, rygnummer, klasse og klub/firma. Der kan tilmeldes på tværs af klubber/firmaer, men inden for samme klasse. Deltagere der tilmelder sig enkeltvis vil blive sammensæt til 4-mands hold og 3-mands hold af løbsledelsen. Alle der tilmelder sig holdløbet vil få mulighed for at gennemkøre de respektive distancer for at opnå mindst 10 point til medtagelse i den samlede konkurrence.   
 
Pointgivning.
Heino Cup er en gennemgående konkurrence. Der gives point som nedenfor anført: 
Placering nr. 1 =  20 point.
Placering nr. 2 = 19 point.
Placering nr. 3 = 18 point.
Placering nr. 4 = 17 point.
Placering nr. 5 = 16 point.
Placering nr. 6 =  15 point.
Placering nr. 7 =  14 point.
Placering nr. 8 = 13 point.
Placering nr. 9 = 12 point.
Placering nr. 10 = 11 point. 
Placeringerne fra nr. 11 og nedefter gives 10 point. Løbet skal dog gennemføres. Alle 5 afdelinger tæller med i det samlede resultat. Ved enkeltstart og holdløbet gives der ligeledes point efter ovenstående regler. 
I holdløbet tildeles den 4. rytter i klasse Elite og A samt den 3. rytter i klasse B og C point som de øvrige ryttere på holdet, såfremt løbet gennemføres. 
 
Præmierække.
I hver afdeling er der blomster til vinderen i hver klasse, samt gavekort på 300,- kr., 200,- kr. og 100,- kr. til placeringerne 1 – 3, ligesom der er 3 lodtrækningspræmier i hver klasse. 
 
I det samlede resultat gives der blomster til nr. 1 – 3 i hver klasse og præmier/gavekort i hver klasse for hver 3. deltager over hele sæsonen som følger. 
1:  Gavekort fra Heino Cykler,  1.000,- kr.
2: Gavekort fra Heino Cykler,  800,- kr.
3: Gavekort fra Heino Cykler,  600,- kr.
4:  Gavekort fra Heino Cykler,  400,- kr.
5: Gavekort fra Heino Cykler,  200,- kr.
6: Gavekort fra Heino Cykler,  100,- kr.
7: Gavekort fra Heino Cykler,  100,- kr.
8: Gavekort fra Heino Cykler,  100,- kr.
9: Gavekort fra Heino Cykler,  100,- kr.
10: Gavekort fra Heino Cykler,  100,- kr. 
Den samlet præmiesum er ca. 30.000,- kr. 
 
Placeringer.
Samlet placeringer i de enkelte klasser udregnes på baggrund af deltagernes hjemkørte point. Er der pointlighed mellem 2 ryttere, er det den rytter som ved den seneste/sidste afdeling har hjemkørt flest point, der opnår højest placering. 
 
Tilmeldinger.
Tilmelding skal ske senest 2 dage forud for de enkelte løb. For holdløbet og enkeltstarten dog senest 4 dage før. Tilmelding sendes på mail picajeh@mail.tele.dk til kasserer Jørgen Hansen. 
 
Indskrivning.
Alle deltagende ryttere skal indskrive sig før samtlige løb. Hvis dette ikke sker, vil rytteren ikke blive registreret som hjemtaget, heller ikke såfremt pågældende rytter skulle være blandt de 10 første, der placeres efter målfoto/video. 
 
Startpenge.
Startpenge for medlemmer af Cykelafdelingen 75,- kr. der betales ved indskrivningen.
Startpenge for øvrige deltagere 100,- kr. der betales ved indskrivningen.
Startpenge opkræves ikke, såfremt der er sket tilmelding og man ikke møder frem. 
Gebyr ved tilmelding på løbsdagen 25,- kr. betales ved tilmeldingen/indskrivningen. 
 
Depositum.
Alle skal betale 100,- kr. i depositum for rygnummer. Depositum returneres ved tilbagelevering af rygnummer senest i forbindelse med sidste afdeling. Herefter er depositumet tabt. Bortkommet eller ødelagt rygnummer erstattes med 100,- kr. 
 
Rygnummer placering.
Rygnummeret placeres med det store nummer på skulderen/øverst på ryggen og det lille nummer på lænden. Ved 1., 2., 3., og 5. afdeling i højre side og ved 4. afdeling i venstre side. Se fotos ved indskrivningen. 
 
Hjemtagning.
DCU Distrikt Sjællands dommerbus med personale hjemtager rytterne på foto/video ved samlet start og efter tider ved enkeltstart og holdløbet. Resultaterne opdateres på Cykelafdelingens hjemmeside www.picykel.dk snares efter de enkelte afdelinger. 
 
Omklædning.
Der er ved ingen af afdelingerne omklædnings- og badefaciliteter. 
 
1. afdeling af Heino Cup - linieløb,
tirsdag den 19. maj 2009 kl. 1730,
Flyvestation Værløse,
Jonstrupvej 300 i Jonstrup. 
 
Rute ca. 9 km. Start og mål på omfartsvejen på Flyvestation Værløse. Ruten er ikke kortangivet på krakskort, men start og mål finder du på Kraks Kort 115 Værløse, koordinat 4C. 
Man kommer ind på området via portvagten Jonstrupvej 300 i Jonstrup – Kraks Kort 115 Værløse, koordinat 7E. Ved portvagten vil personale fra cykelafdelingen været til stede fra kl. 1600 til kl. 1730 og anvise vej til start og mål området. 
Der gøres opmærksom på, at ruten enkelte steder er smal og asfalten kan være løs og med huller. Vær derfor opmærksom på valg af hjul. 
 
Starttidspunkter og distance.
Elite:  Start kl. 17:30 9 omgange á 9 km. ca. 81 km.
A: Start kl. 17:33  8 omgange á 9 km. ca. 72 km.
B/Motion: Start kl. 17:36 7 omgange á 9 km. ca. 63 km.
C/Motion:  Start kl. 17.39  6 omgange á 9 km. ca. 54 km. 
 
2. afdeling af Heino Cup - enkeltstart
tirsdag 16. juni 2009 kl. 18:00,
Bundsvej/Lejrvej – Kirke Værløse. 
 
Rute ca. 28 km. Start ved rundkørslen Bundsvej/Lejrvej nord for flyvestation Værløse. Ad Bundsvej mod Ganløse – lige over rundkørsel og videre ad Toppevadvej – tv. Skovvangvej – tv. i rundkørslen ved Søsum ad Spydbakken – Humlebakken til vendepunktet før Frederikssundvej. Herfra retur til rundkørslen ved Bundsvej/Toppevadvej – th. ad Måløvvej – Knardrupvej – tv. Jungshøjvej til vendepunktet på toppen af Jungshøjvej før Måløv. Herfra retur til rundkørslen Bundsvej/Toppevadvej – th. Bundsvej – th. i rundkørslen Bundsvej/Lejrvej ad Lejrvej til mål ca. 250 meter nede ad Lejrvej. Distance: 26,5 km.  
 
Starttidspunkter og distance.
C/Motion: Start       kl. 18:00. 1 omgang á 26,5 km.
B/Motion: Start ca. kl. 18:15. 1 omgang á 26,5 km.
A:  Start ca. kl. 18:45. 1 omgang á 26,5 km.
Elite: Start ca. kl. 19:15. 1 omgang á 26,5 km. 
 
Endelige starttidspunkter offentliggøres på Cykelafdelingens hjemmeside www.picykel.dk senest søndag d. 14. juni 2009. 
 
Tilmelding til enkeltstarten.
Senest fredag d. 12. juni 2009 til kasserer Jørgen Hansen, via mail til picajeh@mail.tele.dk 
 
3. afdeling af Heino Cup - holdløb,
tirsdag 18. august 2009 kl. 18:00,
Bispegaardsvej i Lejre.
 
Rute ca. 32 km. Start på Bispegaardsvej i Lejre ved Lejre Hallen – th. Lejrevej – th. Hvalsøvej – Særløsevej – tv. i rundkørsel ad Vernersmindevej – tv. Orupvej – th., Atterupvej – Mortenstrupvej – th. Skjoldnæsvej – th. Hvalsøvej – Ny Ringstedvej – th. i rundkørsel ad Roskildevej – tv. Ravnsbjergvej – Hanehøjvej – Kisserupvej – tv. Bispegaardsvej til mål ved startstedet. 
 
Starttidspunkter og distance.
C/Motion: Start       kl. 18:00. 1 omgang á ca. 32 km.
B/Motion: Start ca. kl. 18:15. 1 omgang á ca. 32 km.  
A:  Start ca. kl. 18:45. 2 omgange á ca. 32 km. = ca. 64 km.
Elite: Start ca. kl. 19:15. 2 omgange á ca. 32 km. = ca. 64 km.  
Endelige starttidspunkter offentliggøres på Cykelafdelingens hjemmeside www.picykel.dk senest søndag d. 16. august 2009. 
 
Tilmelding til holdløbet.
Senest fredag d. 14. august 2009 til kasserer, Jørgen Hansen via mail til picajeh@mail.tele.dk 
 
4. afdeling af Heino Cup - linieløb,
tirsdag 8. september 2009 kl. 1730,
Holmevej i Gundsømagle.
 
Rute ca. 14,5 km. Start på Holmevej ud for nr. 41, - t.h. Ellevej – t.v. Østrupvej – t.h./v. Store Valbyvej mod Gundsølille – t.h. i rundkørsel ad Gundsølillevej – t.h. Hejnstrupvej – t.h. Sovnevej – t.v. Piledyssen – t.h. Holmevej til mål. 
 
Starttidspunkter og distance.
Elite:  Start kl. 17.30 6 omgange á 14,5 km. ca. 87 km.
A: Start kl. 17.33  5 omgange á 14,5 km. ca. 72,5 km.
B/Motion: Start kl. 17.36 5 omgange á 14,5 km. ca. 72,5 km.
C/Motion:  Start kl. 17.49 4 omgange á 14,5 km. ca. 58 km. 
 
5. afdeling af Heino Cup – linieløb
lørdag 3. oktober 2009 kl. 1400
Højvangsvej i Sengeløse
 
Rute ca. 7 km. Start på Højvangsvej efter Adabakken – th. Ågeholmsvej – th. Bondehøjvej – th. Klevehøjvej – Højvangsvej til mål ved starts. 
 
Starttidspunkter og distance.
Elite:  Start kl. 14:00 10 omgange á 7 km. ca. 70 km.
A: Start kl. 14:03  8 omgange á 7 km. ca. 56 km.
B/Motion: Start kl. 14:06 8 omgange á 7 km. ca. 56 km.
C/Motion:   Start kl. 14:09  6 omgange á 7 km. ca. 42 km.  
 
 
Bestyrelsen
Politiets IF København
Cykelafdelingen