Skip to main content

Heino Cup 2017Politiets Idrætsforening, København, Cykelafdelingen, byder velkommen til den 22. udgave af Heino Cup.

 Vores sponsorer Frederiksberg El-installation A/S, Heino Cykler, DeFeet og Lyngby Turistfart yder støtte til Cykelafdelingen. Sammen med vores sponsorer glæder vi os derfor til endnu en sæson med godt samarbejde og håber, at alle deltagerne i Heino Cup’en bliver tilfredse med vores arrangement.

Afvikling.
Heino Cup’en gennemføres som en række fyraftens- og træningsløb tilrettelagt på udvalgte ruter i omegnen af København. Der er tale om afvekslende, fysiske og tekniske krævende ruter.

Heino Cup’en er en lukket løbsserie, der i år afvikles over 5 afdelinger i perioden fra 2. maj til 5. september 2017. Kun inviterede ryttere kan deltage. I år har vi også 4 afdelinger, der gennemføres som linjeløb, og det 5. løb vil være enkeltstart (Prolog).

Klasser.
Der er 4 klasser: Elite-klassen, A-klassen, B/Motion-klassen, C/Motion-klassen.

Tilmelding.
Tilmelding og betaling til alle løbene skal i år ligeledes ske, inden det første løb afvikles. Begrundelsen for dette er at lette arbejdet med løbene, så alt med tilmelding og betaling er på plads inden. På løbsdagen skal der således kun ske indskrivning. Maks. 50 ryttere pr. klasse, derfor tilmeld dig snarest og derved sikre dig en plads i Heino Cup 2017.

Pointsystem og præmier.
Cup’en afvikles som en gennemgående konkurrence, idet der køres om point i hver afdeling, der tælles sammen til et samlet resultat. Der vil være præmier til de 3 bedst placerede efter hvert løb og til de 10 bedst placerede ryttere sammenlagt efter et nærmere beskrevet pointsystem. I forbindelse med hver afdeling vil der være lodtrækningspræmier til 3 ryttere i hver klasse. Vinderne offentliggøres i forbindelse med løbene.

Hjemtagning.
Igen er det aftalt med DCU Sjællands-distriktet/dommervognen at hjemtage alle rytterne med distriktets elektroniske chipsystem. Så alle licens-ryttere, der har den af distriktet godkendte chip, skal anvende denne. Øvrige deltagere skal leje en chip af cykelafdelingen for at kunne deltage.

Klubmesterskabet.
Cykelafdelingens klubmesterskab køres i hver klasse i forbindelse med sidste Heino Cup afdeling den 5. september. Mesterskaberne præmieres selvstændigt. For at kunne deltage i klubmesterskabet, skal rytterne køre i cykelafdelingens klubtøj.

Præmieuddeling.
Der udleveres præmier umiddelbart i forbindelse med de enkelte løb og for det samlede resultat efter sidste afdeling. For at kunne modtage sin præmie, kræves det, at rytterne er til stede ved præmieuddelingen umiddelbart efter løbene.

Rigtig god fornøjelse.

Johannes Risbjerg
Formand


Løbsledelse:

 • Ansvarlig løbsleder:Johannes Risbjerg
 • Løbsledelse: Frank Reuter, Torben Nielsen og Johannes Risbjerg
 • Fører-biler: Deltagende klubber
 • Færdselsregulering: Benløse Frivilligt Brandværn og medl. af cykelafdelingen.
 • Racemarchalls: For at øge sikkerheden vil 1 racemarchall følge hver klasse

Løbene:

 1. Afdeling: Tirsdag den 02.05.17 kl. 17:30 Enkeltstart (prolog) FSN Værløse
 2. Afdeling: Tirsdag den 30.05.17 kl. 18:00 Linjeløb, Fløng
 3. Afdeling: Tirsdag den 20.06.17 kl. 18:00 Linjeløb, Elverdammen
 4. Afdeling: Onsdag den 16.08.17 kl. 18:00 Linjeløb, ADA-bakken
 5. Afdeling: Tirsdag den 05.09.17 kl. 17:30 Linjeløb, Birkerød

Startberettigede:

 • Medlemmer af Dansk Politi Idrætsforbund – D.P.I.F.
 • Medlemmer af Brandvæsenets Idrætsforening.
 • Medlemmer af Arbejdernes Bicykle Club (ABC).
 • Medlemmer af Seje Sild cykler.
 • Medlemmer af Dansk Bicycle Club (DBC).
 • Medlemmer af DCR Ballerup.
 • Medlemmer af FBL.
 • Medlemmer af Hvidovre Cykle Klub.
 • Medlemmer af Sydkystens Cykling.
 • Medlemmer af 3650 Cykling.
 • Medlemmer af Greve Trim.
 • Medlemmer af Birkerød BC
 • Medlemmer af CC Grøndal.
 • Ansatte og forretningsforbindelser ved sponsorer.
 • Ad hoc efter aftale med bestyrelsen.

Klasseinddelinger.

 • Elite: Ryttere med DCU-licens i klasse, B, C, H 40, junior og supermotionister.
 • A: Ryttere med DCU-licens i klasse D, H50, supermotionister og dame A.
 • B/motion: Motionister og ryttere med DCU-licens i klasse Dame B og H-60.
 • C/motion: Motionister nybegyndere og H 70 (Masterkørsel de 2 første omgange)

Bemærk: I tilfælde af, at man ikke mener sig stærk nok til at køre i den tildelte klasse, kan der søges om at starte i en lavere klasse. Løbsledelsen kan også tvangsoprykke motionsryttere, der har tilmeldt sig i forkert klasse. Dominerende ryttere fra sidste år vil blive rykket automatisk op.

Pointgivning.
Heino Cup er en gennemgående konkurrence. Der gives point som nedenfor anført:

 1. Placering nr. 1 = 20 point.
 2. Placering nr. 2 = 19 point.
 3. Placering nr. 3 = 18 point.
 4. Placering nr. 4 = 17 point.
 5. Placering nr. 5 = 16 point.
 6. Placering nr. 6 = 15 point.
 7. Placering nr. 7 = 14 point.
 8. Placering nr. 8 = 13 point.
 9. Placering nr. 9 = 12 point.
 10. Placering nr. 10 = 11 point.

Placeringerne fra nr. 11 og nedefter gives 10 point. Løbet skal dog gennemføres. Alle 5 afdelinger tæller med i det samlede resultat.

Ved godkendt defekt gives 10 point. I tilfælde af defekt skal der rettes henvendelse til løbsledelsen umiddelbart efter.

Præmierække.
I hver afdeling er der blomster til vinderen i hver klasse, samt gavekort på 300 kr., 200 kr. og 100 kr. til placeringerne 1 – 3, ligesom der er 3 lodtrækningspræmier i hver klasse.

I det samlede resultat gives der blomster til nr. 1 i hver klasse og præmier/gavekort i hver klasse for de 10 første som følger.

 1. Gavekort fra Heino Cykler, 1.000 kr.
 2. Gavekort fra Heino Cykler, 800 kr.
 3. Gavekort fra Heino Cykler, 600 kr.
 4. Gavekort fra Heino Cykler, 400 kr.
 5. Gavekort fra Heino Cykler, 200 kr.
 6. Gavekort fra Heino Cykler, 100 kr.
 7. Gavekort fra Heino Cykler, 100 kr.
 8. Gavekort fra Heino Cykler, 100 kr.
 9. Gavekort fra Heino Cykler, 100 kr.
 10. Gavekort fra Heino Cykler, 100 kr.

Den samlede præmiesum er ca. 30.000 kr.

Placeringer.
Samlet placeringer i de enkelte klasser udregnes på baggrund af deltagernes hjemkørte point. Er der pointlighed mellem 2 ryttere, er det den rytter som ved den seneste/sidste afdeling har hjemkørt flest point, der opnår højest placering.

Førertrøjer.
Lyngby Tristfart sponsorerer førertrøjer, der bliver uddelt efter hver afdeling, og den førerende rytter skal køre med førertrøjen ved næste afdeling.

Fører-biler.
Det er aftalt, at følgende klubber stiller med en fører bil: Hvidovre, FBL, 3650 Cykling og Sydkysten.

Tilmeldinger.
Tilmelding og betaling foretages senest den 25. april 2017 på hjemmesiden https://picykel.nemtilmeld.dk/3/at-HeinoCup17

Startpenge.
Startpenge for alle deltagere er 500,- kr. såfremt der sker tilmelding og betaling før den 25. april 2017.

Efter-tilmelding.
Ved tilmelding og betaling efter den 25. april 2017 skal der betales yderligere 100,- kr. i efter tilmeldings gebyr. Ved tilmelding efter 1. afdeling, men før de resterende afdelinger falder startpengene med 100,- kr., pr. kørt afdeling, men der skal fortsat betales efter tilmeldings gebyr på 100,- kr.

 

Leje af chip.
Deltagerne skal køre med chip. Deltagere som ikke er i besiddelse af DCU-chip, kan leje en tilsvarende chip fra cykelafdelingen for 125,- kr. Lejede chip SKAL tilbageleveres straks efter sidste løb. Såfremt lejede chip ikke tilbageleveres efter sæsonafslutningen, vil pågældende rytter blive gjort erstatningsansvarlig. Såfremt hverken chip eller erstatning for bortkommet chip udredes, vil pågældende rytter ikke kunne deltage i kommende års Heino Cup.

Glemt eller bortkommet chip.
Har en rytter glemt sin chip, kan en ny lejes for 300,- kr. Er en chip bortkommet, kan en ny lejes for 300,- kr. samtidig med, at der sker betaling for den bortkomne med 300,- kr. Pengene vil blive returneret, når glemte eller bortkomne chip afleveres til cykelafdelingen.

Rygnummer.
Cykelafdelingen udleverer rygnummer til alle deltagere. Dette sker i forbindelse med indskrivningen. Rygnummer skal returneres efter sæsonafslutning.

Placering af rygnummer.
Rygnummer placeres på ryggen.

Indskrivning.
Alle deltagende ryttere skal indskrive sig før samtlige linjeløb. Hvis dette ikke sker, vil rytteren ikke blive registreret som hjemtaget, heller ikke såfremt pågældende rytter skulle være blandt de 10 første.

Hjemtagning.
DCU Distrikt Sjællands dommerbil med personale hjemtager alle ryttere. Alle hjemtages med distriktets elektroniske chipsystem. Resultaterne opdateres på Cykelafdelingens hjemmeside www.picykel.dk snarest efter de enkelte afdelinger.

Protester.
Protest over pointgivende placering (placering 1 – 10) skal ske senest 5 min. efter, at resultatlisten er oplyst via højttalere.

Færdselsregler.
Polititilladelse til løbene er blandt andet givet på, at hvor vejen er forsynet med en spærrelinje, må denne linje ikke overskrides under cykelløbet. Hvis dette ikke overholdes, kan ryttere tages ud af løbet af løbsledelsen.

Felter, der bliver indhentet af et andet felt.
Normalt bliver feltet C-motion hentet af Elite og A. Når dette sker, skal C-motion feltet lade sig falde 25 m tilbage og blive 25 m bag feltet, også i tilfælde af, at det overhalende felt går i stå.

Omklædning.
Der er ved ingen af afdelingerne omklædnings-, toilet- eller badefaciliteter. Ved forrettelse af nødtørft – tag hensyn til naboerne. Find et sted, hvor det ikke generer nogen.


1. afdeling af Heino Cup – Enkeltstart (Prolog)
Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17:30
FSN Værløse, Sandet, 3500 Værløse.

Rute 10 km. Rute 2 omgange på rullebanen og startbanen.

Rytterne skal parkere på P-pladsen ved Sandet eller på vejen Sandet. Ingen adgang med biler på FSN.

Tilmelding til prolog. Da vores erfaring siger, at en del ryttere ikke deltager i enkeltstarten, vil vi gerne have tilmelding til enkeltstart senest den 27. april 2017 på link der er sendt per email til alle deltager den 17. april.

Endelige starttidspunkter offentliggøres på cykelafdelingens hjemmeside www.picykel.dk senest lørdag den 29. april 2017.

Startlste til prologen kan ses på dette link.


2. afdeling af Heino Cup - Linjeløb
Tirsdag den 30. maj 2017 kl. 1800,
Fløng
Nørreled ud for Fløng Idrætspark, 2640 Hedehusene.

Rute 10,7 km. Start og mål Nørreled (krakkort 153, Hedehusene, E1). Start mod vest, til venstre ad Vesterled, th. ad Marbjerg Byvej, th. Marbjergholmsvej, th. Slæggerupvej, tv. Krogager, th. Ågerupvej, videre ad Soderupvej, th. ad Nørreled til mål.

Starttidspunkter og distance.

 • Elite: Start kl. 18:00 7 omgange á 10,7 km. ca. 75 km.
 • A: Start kl. 18:03 6 omgange á 10,7 km. ca. 64 km.
 • B/Motion: Start kl. 18:06 6 omgange á 10,7 km. ca. 64 km.
 • C/Motion: Start kl. 18:09 5 omgange á 10,7 km. ca. 53 km.

   


3. afdeling af Heino Cup - Linjeløb
Tirsdag 20. juni 2017 kl. 18:00,
Elverdamsbakken
Landevejen Rute 155, 4060 Kirke Såby.

Rute ca. 11,4 km. Start på Landevejen mod vest, th. Dyvelslystvej, th. Åkandevej, videre ad Soderupvej og Tadrevej, th. Aastrupvej, tv. Sadelmagervej, th. Hjertebjærgvej, th. Kvarmløsevej, th. Roskildevej, videre ad Landevejen til mål på toppen af bakken.

Starttidspunkter og distance.

 • Elite: Start kl. 18:00 7 omgange á 11,4 km ca. 80 km
 • A: Start kl. 18:03 6 omgange á 11,4 km ca. 68 km
 • B/Motion: Start kl. 18:06 6 omgange á 11,4 km ca. 68 km
 • C/Motion: Start kl. 18:09 5 omgange á 11,4 km ca. 57 km

   


4. afdeling af Heino Cup - Linjeløb
Onsdag 16. august 2017 kl. 18:00,
ADA-bakken/Sengeløse, 2640 Hedehusene.

Rute ca. 11,5 km. Start på Højvangsvej mod øst, videre ad Klevehøjvej, tv. Bondehøjvej, i rundkørslen til højre ad Sengeløsevej, tv. ad Tørvevej, tv. ad Ole Rømers Vej, th. ad Sengeløsevej lige over i rundkørslen ad Ågesholmvej, tv. Højvangsvej til mål på toppen af bakken.

 

Starttidspunkter og distance.

 • Elite: Start kl. 18:00 7 omgange á 11,5 km ca. 80 km
 • A: Start kl. 18:03 6 omgange á 11,5 km ca. 70 km
 • B/Motion: Start kl. 18:06 6 omgange á 11,5 km ca. 70 km
 • C/Motion: Start kl. 18:09 5 omgange á 11,5 km ca. 58 km

   


5. afdeling af Heino Cup - Linjeløb,
Tirsdag den 5. september 2017 kl. 17:30,
Datavej/Beredskabsstyrelsen/3460 Birkerød.

Rute 11,7 km. Datavej, i rundkørslen til højre ad Duemosevej, lige over i rundkørslen og videre ad Duemosevej, th. Stavnsholt Gydevej, tv. Høveltevej, th. Frederiksborgvej, videre ad Bymosen, th. Skovmosen, videre ad Høveltvangsvej, til højre/venstre ved kroen ad Gl. Høveltevej, tv. Høveltevej, th. Tingbækvej, videre ad Bregnerødvej, th. Datavej til mål.

Starttidspunkter og distance.

 • Elite: Start kl. 17:30 6 omgange á 11,7 km. ca. 70 km.
 • A: Start kl. 17:33 5 omgange á 11,7 km. ca. 58 km.
 • B/Motion: Start kl. 17:36 5 omgange á 11,7 km. ca. 58 km.
 • C/Motion: Start kl. 17.39 4 omgange á 11,7 km. ca. 47 km.
   

Bestyrelsen
Politiets IF København
Cykelafdelingen