Skip to main content

Heino Cup 2012Heino Cup 2012.
(Samlet præmiesum ca. 30.000 kr.)

Politiets Idrætsforening, København, Cykelafdelingen, byder velkommen til det 18. år med Heino Cup.

Heino Cykler, Jensen-skilte og ACTAS-sikring fortsætter deres støtte til Cykelafdelingen i Politiets Idrætsforening, København. Sammen med vores sponsorer glæder vi os derfor til endnu en sæson med godt samarbejde og håber, at alle deltagerne i Heino Cup’en bliver tilfredse med vores arrangement.

Afvikling.
Heino Cup’en gennemføres som en række fyraftens- og træningsløb tilrettelagt på udvalgte ruter i omegnen af København. Der er tale om afvekslende, fysiske og tekniske krævende ruter.

Heino Cup’en er en lukket løbsserie, der i år afvikles over 5 afdelinger i perioden fra 25. april til 12. september. Kun inviterede ryttere kan deltage. Alle afdelinger gennemføres i år som linjeløb.

Klasser.
Der er 4 klasser: Elite-klassen, A-klassen, B/Motion-klassen, C/Motion-klassen.

Tilmelding.
Tilmelding og betaling til alle løbene skal i år ligeledes ske, inden det første løb afvikles. Begrun-delsen for dette er at lette arbejdet med løbene, så alt med tilmelding og betaling er på plads in-den. På løbsdagen skal der således kun ske indskrivning. Maks. 50 ryttere pr. klasse, derfor til-meld dig snarest og derved sikre dig en plads i Heino Cup 2012.

Pointsystem og præmier.
Cup’en afvikles som en gennemgående konkurrence, idet der køres om point i hver afdeling, der tælles sammen til et samlet resultat. Der vil være præmier til de 3 bedst placerede efter hvert løb og til de 10 bedst placerede ryttere sammenlagt efter et nærmere beskrevet pointsystem. I for-bindelse med hver afdeling vil der være lodtrækningspræmier til 3 ryttere i hver klasse. Vinderne offentliggøres i forbindelse med løbene.

Hjemtagning.
Igen er det aftalt med DCU Sjællands-distriktet/dommervognen at hjemtage alle rytterne med distriktets elektroniske chipsystem. Så alle licens-ryttere, der har den af distriktet udleverede chip, skal anvende denne. Øvrige deltagere skal leje en chip af cykelafdelingen for at kunne deltage.

Klubmesterskabet.
Cykelafdelingens klubmesterskab køres i hver klasse i forbindelse med sidste Heino Cup afdeling den 12. september. Mesterskaberne præmieres selvstændigt. For at kunne deltage i klubmester-skabet, skal rytterne køre i cykelafdelingens klubtøj.

Præmieudlevering.
Der udleveres præmier umiddelbart i forbindelse med de enkelte løb og for det samlede resultat efter sidste afdeling. For at kunne modtage sin præmie, kræves det, at rytterne er til stede ved præmieuddelingen kort efter løbene.

Rigtig god fornøjelse

Jan Andersen
Formanden


Løbsledelse:
Ansvarlig løbsleder: Jan Andersen.
Ruteansvarlig:Thomas Plum
Nummerudlevering:Susanne Hines.
Starter- og Speaker: Jørgen Hansen.
Måldommer: Jørgen Hansen.
Præmieuddeling: Jan Andersen.
Ledsagebiler: Deltagende klubber
Færdselsregulering: Politihjemmeværnskompagni Vestegnen, Benløse Frivilligt Brandværn.

Løbene:

 1. Afdeling: Onsdag den 25.04.12 kl. 17:30. Linjeløb, Flyvestation Værløse.
 2. Afdeling: Onsdag den 30.05.12 kl. 18:00. Linjeløb, Ganløse (Tyren)
 3. Afdeling: Onsdag den 20.06.12 kl. 18:00. Linjeløb, ADA-bakken
 4. Afdeling: Onsdag den 29.08.12 kl. 17:30. Linjeløb, Holmevej, Gundsømagle
 5. Afdeling: Onsdag den 12.09.12 kl. 17:00. Linjeløb, Råbrovej, Ledøje

Startberettigede:

 • Medlemmer af Dansk Politi Idrætsforbund – D.P.I.F.
 • Medlemmer af Falcks Idrætsforening.
 • Medlemmer af Københavns Brandvæsens Idrætsforening.
 • Medlemmer af Arbejdernes Bicykle Club (ABC). Kun seniorer, juniorer, veteraner og motionister.
 • Medlemmer af Seje Sild cykler. Kun seniorer, juniorer, veteraner og motionister.
 • Medlemmer af Dansk Bicycle Club (DBC). Kun seniorer, juniorer, veteraner og motionister.
 • Medlemmer af DCR Ballerup. Kun seniorer, juniorer, veteraner og motionister.
 • Medlemmer af FBL. Kun seniorer, juniorer, veteraner og motionister.
 • Medlemmer af Hvidovre Cykle Klub. Kun seniorer, juniorer, veteraner og motionister.
 • Medlemmer af Ishøj Motion. Kun seniorer, juniorer, veteraner og motionister.
 • Medlemmer af Brøndby Cykelklub. Kun seniorer, juniorer, veteraner og motionister.
 • Medlemmer af Tri4. Kun seniorer, juniorer, veteraner og motionister.
 • Medlemmer af Hareskov Tri. Kun seniorer, junior, veteraner og motionister
 • Ansatte og forretningsforbindelser ved Heino Cykler.

NB:
Medlemmer af Cykelafdelingen må ikke være i kontingentrestance, hvis de ønsker at deltage, ligesom indmeldelser i Cykelafdelingen ved tilmelding kræver forudbetaling af kontingent for 3 måneder (2 kvartal) med 240 kr.

Klasseinddelinger.

 • Elite: Ryttere med DCU-licens i klasse, B, C, H 40 og Junior.
 • A: Ryttere med DCU-licens i klasse D, H50, supermotionister og dame A.
 • B/motion: Motionister og ryttere med DCU-licens i klasse Dame B og H-60.
 • C/motion: Motionister nybegyndere (Masterkørsel de 2 første omgange)

Bemærk: I tilfælde af, at man ikke mener sig stærk nok til at køre i den tildelte klasse, kan der søges om at starte i en lavere klasse. Bestyrelsen kan også tvangsoprykke motionsryttere, der har tilmeldt sig i forkert klasse.

Pointgivning.
Heino Cup er en gennemgående konkurrence. Der gives point som nedenfor anført:

 1. Placering = 20 point.
 2. Placering = 19 point.
 3. Placering = 18 point.
 4. Placering = 17 point.
 5. Placering = 16 point.
 6. Placering = 15 point.
 7. Placering = 14 point.
 8. Placering = 13 point.
 9. Placering = 12 point.
 10. Placering = 11 point.

Placeringerne fra nr. 11 og nedefter gives 10 point. Løbet skal dog gennemføres. Alle 5 afdelinger tæller med i det samlede resultat. Ved godkendt defekt gives 10 point.

Præmierække.
I hver afdeling er der blomster til vinderen i hver klasse, samt gavekort på 300 kr., 200 kr. og 100 kr. til placeringerne 1 – 3, ligesom der er 3 lodtrækningspræmier i hver klasse.

I det samlede resultat gives der blomster til nr. 1 – 3 i hver klasse og præmier/gavekort i hver klasse for hver 3. deltager over hele sæsonen som følger.

 1. Gavekort fra Heino Cykler, 1.000 kr.
 2. Gavekort fra Heino Cykler, 800 kr.
 3. Gavekort fra Heino Cykler, 600 kr.
 4. Gavekort fra Heino Cykler, 400 kr.
 5. Gavekort fra Heino Cykler, 200 kr.
 6. Gavekort fra Heino Cykler, 100 kr.
 7. Gavekort fra Heino Cykler, 100 kr.
 8. Gavekort fra Heino Cykler, 100 kr.
 9. Gavekort fra Heino Cykler, 100 kr.
 10. Gavekort fra Heino Cykler, 100 kr.

Den samlede præmiesum er ca. 30.000 kr.

Placeringer.
Samlet placeringer i de enkelte klasser udregnes på baggrund af deltagernes hjemkørte point. Er der pointlighed mellem 2 ryttere, er det den rytter som ved den seneste/sidste afdeling har hjem-kørt flest point, der opnår højest placering.

Tilmeldinger.
Tilmelding og betaling skal ske senest den 18. april 2012 til kasserer Jørgen Hansen på mail picajeh@mail.tele.dk Tilmeldingen er først gældende, når betalingen er modtaget på konto 1551 0007141025 i Danske Bank. Husk ved indbetalingen tydeligt at oplyse navn, klub, DCU-klasse og Heino Cup klasse på den/de ryttere, som betalingen vedrører.

Startpenge.
Startpenge for alle deltagere er 500,- kr. såfremt der sker tilmelding og betaling før d. 18. april 2011.

Efter tilmelding.
Ved tilmelding og betaling efter den 18. april 2011 skal der betales yderligere 100,- kr. i efter til-meldings gebyr. Ved tilmelding efter 1. afdeling, men før de resterende afdelinger falder startpen-gene med 100,- kr., pr. kørt afdeling, men der skal fortsat betales efter tilmeldings gebyr på 100,- kr.

Leje af chip.
Deltagerne skal køre med chip. Deltagere som ikke er i besiddelse af DCU-chip, kan leje en til-svarende chip fra cykelafdelingen for 100,- kr. Lejede chip SKAL tilbageleveres straks efter sid-ste løb. En chip koster 750,- kr. i indkøb. Såfremt lejede chip ikke tilbageleveres efter sæsonaf-slutningen, vil pågældende rytter blive gjort erstatningsansvarlig. Såfremt hverken chip eller er-statning for bortkommet chip udredes, vil pågældende rytter ikke kunne deltage i kommende års Heino Cup.

Glemt eller bortkommet chip.
Har en rytter glemt sin chip, kan en ny lejes for 750,- kr. Er en chip bortkommet, kan en ny lejes for 750,- kr. samtidig med, at der sker betaling for den bortkomne med 650,- kr. Pengene vil blive returneret, når glemte eller bortkomne chip afleveres til cykelafdelingen.

Rygnummer.
Cykelafdelingen udleverer rygnummer til alle deltagere. Dette sker i forbindelse med indskrivnin-gen. Rygnummer skal returneres efter sæsonafslutning.

Placering af rygnummer.
Se fotos ved indskrivningen.

Indskrivning.
Alle deltagende ryttere skal indskrive sig før samtlige løb. Hvis dette ikke sker, vil rytteren ikke blive registreret som hjemtaget, heller ikke såfremt pågældende rytter skulle være blandt de 10 første.

Hjemtagning.
DCU Distrikt Sjællands dommerbus med personale hjemtager alle ryttere. Alle hjemtages ved alle starter med distriktets elektroniske chipsystem. Resultaterne opdateres på Cykelafdelingens hjemmeside www.picykel.dk snarest efter de enkelte afdelinger.

Færdselsregler.
Polititilladelse til løbene er blandt andet givet på, at hvor vejen er forsynet med en midterlinje, må denne linje ikke overskrides under cykelløbet. Hvis dette ikke overholdes, kan ryttere tages ud af løbet af løbsledelsen.

Omklædning.
Der er ved ingen af afdelingerne omklædnings- og badefaciliteter.


1. afdeling af Heino Cup - Linjeløb,
onsdag den 25. april 2012 kl. 1730,
Flyvestation Værløse,
Jonstrupvej 300 i Jonstrup.

Rute ca. 13 km. Start og mål ved det sydlige hangarområde. Ruten er ikke kortangivet på Kraks Kort, men start og mål finder du på Kraks Kort 115 Værløse, koordinat B7

Man kommer ind på flyvestationen via Knardrupvej/Bringevej - Kraks Kort 125 Måløv, koordinat 1A.

Der gøres opmærksom på, at ruten enkelte steder er smal og asfalten kan være løs og med hul-ler. Vær derfor opmærksom på valg af hjul.

Starttidspunkter og distance.

 • Elite: Start kl. 17:30 6 omgange á 13 km. ca. 78 km.
 • A: Start kl. 17:33 5 omgange á 13 km. ca. 65 km.
 • B/Motion: Start kl. 17:36 5 omgange á 13 km. ca. 65 km.
 • C/Motion: Start kl. 17.39 4 omgange á 13 km. ca. 52 km.

 


2. afdeling af Heino Cup - Linjeløb
Onsdag 30. maj 2012 kl. 18:00,
Ganløse (Tyren)

Rute ca. 11,5 km. Start Farumvej ved Hvidehøjvej, th. Lyngevej, th. Bastrupvej, th. Nymøllevej, th. Kalkværksvej, th. Farumvej til mål ved byskiltet i Ganløse (104 højdemeter)

Starttidspunkter og distance.

 • Elite: Start kl. 18:00 7 omgange á 11,5 km ca. 80 km
 • A: Start kl. 18:03 6 omgange á 11,5 km ca. 70 km
 • B/Motion Start kl. 18:06 6 omgange á 11,5 km ca. 70 km
 • C/Motion Start kl. 18:09 5 omgange á 11,5 km ca. 58 km

3. afdeling af Heino Cup - Linjeløb
Onsdag 20. juni 2012 kl. 18:00,
ADA-bakken/Sengeløse

Rute ca. 11,5 km. Start på Højvangsvej mod øst, videre ad Klevehøjvej, tv. Bondehøjvej, i rund-kørslen til højre ad Sengeløsevej, tv. ad Tørvevej, tv. ad Ole Rømers Vej, th. ad Sengeløsevej lige over i rundkørslen ad Ågesholmvej, tv. Højvangsvej til mål på toppen af bakken.

Starttidspunkter og distance.

 • Elite: Start kl. 18:00 7 omgange á 11,5 km ca. 80 km
 • A: Start kl. 18:03 6 omgange á 11,5 km ca. 70 km
 • B/Motion Start kl. 18:06 6 omgange á 11,5 km ca. 70 km
 • C/Motion Start kl. 18:09 5 omgange á 11,5 km ca. 58 km

 


4. afdeling af Heino Cup - Linjeløb
Onsdag 29. august 2012 kl. 17:30,
Holmevej 41, Gundsømagle

Rute 12,3 km. Start på Holmevej ud for 41, th. Lundevej, ad Hove Bygade, th. Hove Møllevej, ad St. Valbyvej, th. Østrupvej, th. Piledyssen, th. Holmevej til mål.

Starttidspunkter og distance.

 • Elite: Start kl. 17:30 6 omgange á 12,3 km ca. 74 km
 • A: Start kl. 17:33 5 omgange á 12,3 km ca. 62 km
 • B/Motion Start kl. 17:36 5 omgange á 12,3 km ca. 62 km
 • C/Motion Start kl. 17:39 4 omgange á 12,3 km ca. 49 km

 


5. afdeling af Heino Cup – Linjeløb
Onsdag den 12. september 2012 kl. 1700
Råbrovej ved Ledøje

Rute ca.12 km. Start på Råbrovej ved Ledøje, th. Nybøllevej, th. Overdrevsvej, th. Hove Bygade, th. Nonnemosen, ad Smørum Bygade, ad Skebjergvej, th. Råbrovej med mål på toppen af bakken.

Opdatering: Start og mål er flyttet til Skebjergvej før Netto grundet, at vi ikke har fået lov af grundejerne til at have start og mål som planlagt.

Starttidspunkter og distance.

 • Elite: Start kl. 17:00 6 omgange á 12 km ca. 72 km
 • A: Start kl. 17:03 5 omgange á 12 km ca. 60 km
 • B/Motion Start kl. 17:06 5 omgange á 12 km ca. 60 km
 • C/Motion Start kl. 17:09 4 omgange á 12 km ca. 48 km

PS Sidste afdeling – ruten kan blive ændret grundet muligt vejarbejde på Råbrovej. Se hjemmesiden.

Bestyrelsen
Politiets IF København
Cykelafdelingen