Skip to main content

Heino Cup 2015Heino Cup 2015

BEMÆRK: Desværre er alle pladser i Heino Cup 2015 på nuværende tidspunkt udsolgt, og det vil derfor i øjeblikket ikke være muligt at eftertilmelde sig. Hverken online eller på løbsdagene!

Politiets Idrætsforening, København, Cykelafdelingen, byder velkommen til det 20. år med Heino Cup, og det er således et jubilæumsår. Derfor har bestyrelsen besluttet at udlodde en stor præmie efter sidste afdeling ved at trække lod mellem de afleverede rygnumre.

Vores nye hovedsponsor Frederiksberg El-installation A/S, Heino Cykler og Jensen-skilte yder støtte til Cykelafdelingen i Politiets Idrætsforening, København. Sammen med vores sponsorer glæder vi os derfor til endnu en sæson med godt samarbejde og håber, at alle deltagerne i Heino Cup’en bliver tilfredse med vores arrangement.

Afvikling.
Heino Cup’en gennemføres som en række fyraftens- og træningsløb tilrettelagt på udvalgte ruter i omegnen af København. Der er tale om afvekslende, fysiske og tekniske krævende ruter.

Heino Cup’en er en lukket løbsserie, der i år afvikles over 5 afdelinger i perioden fra 28. april til 8. september. Kun inviterede ryttere kan deltage. I år har vi også 4 afdelinger, der gennemføres som linjeløb, og det 5. løb vil være enkeltstart.

Klasser.
Der er 4 klasser: Elite-klassen, A-klassen, B/Motion-klassen, C/Motion-klassen.

Tilmelding.
Tilmelding og betaling til alle løbene skal i år ligeledes ske, inden det første løb afvikles. Begrundelsen for dette er at lette arbejdet med løbene, så alt med tilmelding og betaling er på plads inden. På løbsdagen skal der således kun ske indskrivning. Maks. 50 ryttere pr. klasse, derfor tilmeld dig sna-rest og derved sikre dig en plads i Heino Cup 2015.

Pointsystem og præmier.
Cup’en afvikles som en gennemgående konkurrence, idet der køres om point i hver afdeling, der tælles sammen til et samlet resultat. Der vil være præmier til de 3 bedst placerede efter hvert løb og til de 10 bedst placerede ryttere sammenlagt efter et nærmere beskrevet pointsystem. I forbindelse med hver afdeling vil der være lodtrækningspræmier til 3 ryttere i hver klasse. Vinderne offentliggø-res i forbindelse med løbene.

Hjemtagning.
Igen er det aftalt med DCU Sjællands-distriktet/dommervognen at hjemtage alle rytterne med distriktets elektroniske chipsystem. Så alle licens-ryttere, der har den af distriktet udleverede chip, skal anvende denne. Øvrige deltagere skal leje en chip af cykelafdelingen for at kunne deltage.

Klubmesterskabet.
Cykelafdelingens klubmesterskab køres i hver klasse i forbindelse med sidste Heino Cup afdeling den 8. september. Mesterskaberne præmieres selvstændigt. For at kunne deltage i klubmesterskabet, skal rytterne køre i cykelafdelingens klubtøj.

Præmieudlevering.
Der udleveres præmier umiddelbart i forbindelse med de enkelte løb og for det samlede resultat efter sidste afdeling. For at kunne modtage sin præmie, kræves det, at rytterne er til stede ved præmieuddelingen kort efter løbene.

Rigtig god fornøjelse.

Jan Andersen
Formand


Løbsledelse:

 • Ansvarlig løbsleder: Johannes Risbjerg
 • Ruteansvarlig: Thomas Plum
 • Nummerudlevering: Johannes Risbjerg
 • Starter- og Speaker: Jan Andersen
 • Måldommer:  Johannes Risbjerg
 • Præmieuddeling:  Jan Andersen
 • Førerbiler: Deltagende klubber
 • Færdselsregulering: Benløse Frivilligt Brandværn og medl. af cykelafdelingen

Løbene:

 1. Afdeling: Tirsdag den 28.04.15 kl. 17:30 Linjeløb, Fløng
 2. Afdeling: Tirsdag den 19.05.15 kl. 18:00 Linjeløb, Gundsømagle
 3. Afdeling: Tirsdag den 16.06.15 kl. 18:00 Linjeløb, Elverdammen
 4. Afdeling: Tirsdag den 18.08.15 kl. 18:00 Enkeltstart, Boserupvej, Roskilde
 5. Afdeling: Tirsdag den 08.09.15 kl. 17:00 Linjeløb, Birkerød

Startberettigede:

 • Medlemmer af Dansk Politi Idrætsforbund – D.P.I.F.
 • Medlemmer af Københavns Brandvæsens Idrætsforening.
 • Medlemmer af Arbejdernes Bicykle Club (ABC). Kun seniorer, juniorer, veteraner og motionister.
 • Medlemmer af Seje Sild cykler. Kun seniorer, juniorer, veteraner og motionister.
 • Medlemmer af Dansk Bicycle Club (DBC). Kun seniorer, juniorer, veteraner og motionister.
 • Medlemmer af DCR Ballerup. Kun seniorer, juniorer, veteraner og motionister.
 • Medlemmer af FBL. Kun seniorer, juniorer, veteraner og motionister.
 • Medlemmer af Hvidovre Cykle Klub. Kun seniorer, juniorer, veteraner og motionister.
 • Medlemmer af Ordrup CC. Kun seniorer, juniorer, veteraner og motionister
 • Medlemmer af SydkystensCykling. Kun seniorer, juniorer, veteraner og motionister.
 • Medlemmer af Motionscykelklubben DK 3650 Cykling.
 • Medlemmer af Brøndby Cykelklub. Kun seniorer, juniorer, veteraner og motionister.
 • Medlemmer af Tri4. Kun seniorer, juniorer, veteraner og motionister.
 • Medlemmer af Hareskov Tri. Kun seniorer, junior, veteraner og motionister.
 • Medlemmer af CC Grøndal.
 • Ansatte og forretningsforbindelser ved Heino Cykler.
 • Ad hoc efter aftale med bestyrelsen.

NB:
Medlemmer af Cykelafdelingen må ikke være i kontingentrestance, hvis de ønsker at deltage.

Klasseinddelinger.

 • Elite: Ryttere med DCU-licens i klasse, B, C, H 40, supermotionister og Junior.
 • A: Ryttere med DCU-licens i klasse D, H50, supermotionister og dame A.
 • B/motion: Motionister og ryttere med DCU-licens i klasse Dame B og H-60.
 • C/motion: Motionister nybegyndere (Masterkørsel de 2 første omgange)

Bemærk: I tilfælde af, at man ikke mener sig stærk nok til at køre i den tildelte klasse, kan der søges om at starte i en lavere klasse. Løbsledelsen kan også tvangsoprykke motionsryttere, der har tilmeldt sig i forkert klasse. Dominerende ryttere fra sidste år vil blive rykket automatisk op.

 

Pointgivning.
Heino Cup er en gennemgående konkurrence. Der gives point som nedenfor anført:

Placering nr. 1 = 20 point.
Placering nr. 2 = 19 point.
Placering nr. 3 = 18 point.
Placering nr. 4 = 17 point.
Placering nr. 5 = 16 point.
Placering nr. 6 = 15 point.
Placering nr. 7 = 14 point.
Placering nr. 8 = 13 point.
Placering nr. 9 = 12 point.
Placering nr. 10 = 11 point.

Placeringerne fra nr. 11 og nedefter gives 10 point. Løbet skal dog gennemføres. Alle 5 afdelinger tæller med i det samlede resultat.

Ved godkendt defekt gives 10 point. I tilfælde af defekt skal der rettes henvendelse til løbsledelsen under eller umiddelbart efter løbet.

Præmierække.
I hver afdeling er der blomster til vinderen i hver klasse, samt gavekort på 300 kr., 200 kr. og 100 kr. til placeringerne 1 – 3, ligesom der er 3 lodtrækningspræmier i hver klasse.

I det samlede resultat gives der blomster til nr. 1 – 3 i hver klasse og præmier/gavekort i hver klasse for hver 3. deltager over hele sæsonen som følger.

 1. Gavekort fra Heino Cykler, 1.000 kr.
 2. Gavekort fra Heino Cykler, 800 kr.
 3. Gavekort fra Heino Cykler, 600 kr.
 4. Gavekort fra Heino Cykler, 400 kr.
 5. Gavekort fra Heino Cykler, 200 kr.
 6. Gavekort fra Heino Cykler, 100 kr.
 7. Gavekort fra Heino Cykler, 100 kr.
 8. Gavekort fra Heino Cykler, 100 kr.
 9. Gavekort fra Heino Cykler, 100 kr.
 10. Gavekort fra Heino Cykler, 100 kr.

Den samlede præmiesum er ca. 30.000 kr.

Placeringer.
Samlet placeringer i de enkelte klasser udregnes på baggrund af deltagernes hjemkørte point. Er der pointlighed mellem 2 ryttere, er det den rytter som ved den seneste/sidste afdeling har hjemkørt flest point, der opnår højest placering.

Førerbiler.
Det er aftalt, at følgende klubber stiller med en førerbil: Ordrup, Hvidovre, FBL og DCR.

Tilmeldinger.
Tilmelding og betaling skal ske senest den 23. april 2015 ved at udfylde tilmeldingsformularen på linket http://surl.dk/ehy/ Tilmeldingen er først gældende, når betalingen er modtaget på konto 1551 0007141025 i Danske Bank. Husk ved indbetalingen tydeligt at oplyse navn på den/de ryttere, som betalingen vedrører.

Startpenge.
Startpenge for alle deltagere er 500,- kr. såfremt der sker tilmelding og betaling før den 23. april 2015.

Eftertilmelding.
Alle pladser i Heino Cup 2015 er på nuværende tidspunkt udsolgt, og det vil derfor i øjeblikket ikke være muligt at eftertilmelde sig.
Ved tilmelding og betaling efter den 23. april 2015 skal der betales yderligere 100,- kr. i efter tilmeldings gebyr. Ved tilmelding efter 1. afdeling, men før de resterende afdelinger falder startpengene med 100,- kr., pr. kørt afdeling, men der skal fortsat betales efter tilmeldings gebyr på 100,- kr. 

Leje af chip.
Deltagerne skal køre med chip. Deltagere som ikke er i besiddelse af DCU-chip, kan leje en tilsvarende chip fra cykelafdelingen for 125,- kr. Lejede chip SKAL tilbageleveres straks efter sidste løb. Såfremt lejede chip ikke tilbageleveres efter sæsonafslutningen, vil pågældende rytter blive gjort erstatningsansvarlig. Såfremt hverken chip eller erstatning for bortkommet chip udredes, vil pågældende rytter ikke kunne deltage i kommende års Heino Cup.

Glemt eller bortkommet chip.
Har en rytter glemt sin chip, kan en ny lejes for 300,- kr. Er en chip bortkommet, kan en ny lejes for 300,- kr. samtidig med, at der sker betaling for den bortkomne med 300,- kr. Pengene vil blive returneret, når glemte eller bortkomne chip afleveres til cykelafdelingen.

Rygnummer.
Cykelafdelingen udleverer rygnummer til alle deltagere. Dette sker i forbindelse med indskrivningen. Rygnummer skal returneres efter sæsonafslutning.

Placering af rygnummer.
Rygnummer placeres på ryggen.

Indskrivning.
Alle deltagende ryttere skal indskrive sig før samtlige linjeløb. Hvis dette ikke sker, vil rytteren ikke blive registreret som hjemtaget, heller ikke såfremt pågældende rytter skulle være blandt de 10 første.

Hjemtagning.
DCU Distrikt Sjællands dommerbus med personale hjemtager alle ryttere. Alle hjemtages med distriktets elektroniske chipsystem. Resultaterne opdateres på Cykelafdelingens hjemmeside www.picykel.dk snarest efter de enkelte afdelinger. Protest over pointgivende placering (placering 1 – 10) skal ske senest 5 min. efter, at resultatlisten er oplyst via højttalere.

Færdselsregler.
Polititilladelse til løbene er blandt andet givet på, at hvor vejen er forsynet med en midterlinje, må denne linje ikke overskrides under cykelløbet. Hvis dette ikke overholdes, kan ryttere tages ud af løbet af løbsledelsen.

Felter, der bliver indhentet af et andet felt.
Normalt bliver feltet C-motion hentet af Elite og A. Når dette sker, skal C-motion feltet lade sig falde 25 m tilbage og blive 25 m bag feltet, også i tilfælde af, at det overhalende felt går i stå.

Omklædning.
Der er ved ingen af afdelingerne omklædnings-, toilet- eller badefaciliteter. Ved forrettelse af nødtørft – tag hensyn til naboerne. Find et sted, hvor det ikke generer nogen.

Annettes Kaffebod.
Husk penge, så du kan få en kop kaffe og et stykke hjemmebagt kage efter løbet. Der sælges også vand, frugt, slik med mere.


1. afdeling af Heino Cup - Linjeløb

Tirsdag den 28. april 2015 kl. 1730,
Nørreled ud for Fløng Idrætspark, Fløng.

Rute 10,7 km. Start og mål Nørreled (krakkort 153, Hedehusene, E1). Start mod vest, til venstre ad Vesterled, th. ad Marbjerg Byvej, th. Marbjergholmsvej, th. Slæggerupvej, tv. Krogager, th. Ågerup-vej, videre ad Soderupvej, th. ad Nørreled til mål.

Starttidspunkter og distance.

 • Elite: Start kl. 17:30 7 omgange á 10,7 km. ca. 75 km.
 • A: Start kl. 17:33 6 omgange á 10,7 km. ca. 64 km.
 • B/Motion: Start kl. 17:36 6 omgange á 10,7 km. ca. 64 km.
 • C/Motion: Start kl. 17.39 5 omgange á 10,7 km. ca. 53 km.

2. afdeling af Heino Cup – Linjeløb

Tirsdag den 19. maj 2015 kl. 1800
Holmevej 41, Gundsømagle

Rute 12,3 km. Start på Holmevej ud for 41 mod øst, th. Lundevej, ad Hove Bygade, th. Hove Møllevej, ad St. Valbyvej, th. Østrupvej, th. Piledyssen, th. Holmevej til mål.

Starttidspunkter og distance.

 • Elite: Start kl. 18:00 7 omgange á 12,3 km ca. 86 km
 • A: Start kl. 18:03 6 omgange á 12,3 km ca. 74 km
 • B/Motion Start kl. 18:06 6 omgange á 12,3 km ca. 74 km
 • C/Motion Start kl. 18:09 5 omgange á 12,3 km ca. 61 km

3. afdeling af Heino Cup - Linjeløb

Tirsdag 16. juni 2015 kl. 18:00
Elverdamsbakken/Såby

Rute ca. 11,4 km. Start på Landevejen mod vest, th. Dyvelslystvej, th. Åkandevej, videre ad Soderupvej og Tadrevej, th. Aastrupvej, tv. Sadelmagervej, th. Hjertebjærgvej, th. Kvarmløsevej, th. Ros-kildevej, videre ad Landevejen til mål på toppen af bakken.

Starttidspunkter og distance.

 • Elite: Start kl. 18:00 7 omgange á 11,4 km ca. 78 km
 • A: Start kl. 18:03 6 omgange á 11,4 km ca. 68 km
 • B/Motion Start kl. 18:06 6 omgange á 11,4 km ca. 68 km
 • C/Motion Start kl. 18:09 5 omgange á 11,4 km ca. 57 km

4. afdeling af Heino Cup – Enkeltstart

Tirsdag 18. august 2015 kl. 18:00
Boserupvej, Roskilde

Rute 15 km. Start på Boserupvej (ved Lindegårdsparken) mod vest, th. Rishøjvej, tv. Bognæsvej, tv. Kattingevej, tv. Boserupvej og retur til mål.

Bemærk: Ryttere i C/motion må kun køre på almindelige racercykler.

Starttidspunkter og distance.

 • C/Motion: Start kl. 18:00. 1 omgang á 15 km.
 • B/Motion: Start ca. kl. 18:15. 1 omgang á 15 km.
 • A: Start ca. kl. 18:45. 1 omgang á 15 km.
 • Elite: Start ca. kl. 19:15. 1 omgang á 15 km.

Endelige starttidspunkter offentliggøres på Cykelafdelingens hjemmeside www.picykel.dk senest lørdag den 15. august 2015.

Tilmelding til enkeltstarten.
Senest torsdag den 13. august 2015 via tilmelding på siden http://surl.dk/eti.
 


5. afdeling af Heino Cup - Linjeløb

Tirsdag den 8. september 2015 kl. 1700 1730
Datavej/Beredskabsstyrelsen/Birkerød.

Rute 11,7 km. Datavej, i rundkørslen til højre ad Duemosevej, lige over i rundkørslen og videre ad Duemosevej, th. Stavnsholt Gydevej, tv. Høveltevej, th. Frederiksborgvej, videre ad Bymosen, th. Skovmosen, videre ad Høveltvangsvej, til højre/venstre ved kroen ad Gl. Høveltevej, tv. Høveltevej, th. Tingbækvej, videre ad Bregnerødvej, th. Datavej til mål.

Starttidspunkter og distance.

 • Elite: Start kl. 17:00 7 omgange 17:30 6 omgange á 11,7 km. ca. 70 km.
 • A: Start kl. 17:03 6 omgange 17:33 5 omgange á 11,7 km. ca. 59 km.
 • B/Motion: Start kl. 17:06 6 omgange 17:36 5 omgange á 11,7 km. ca. 59 km.
 • C/Motion: Start kl. 17.09 5 omgange 17:39 4 omgange á 11,7 km. ca. 47 km.

 

 

 

 

Bestyrelsen
Politiets IF København
Cykelafdelingen